Note: Provinces / Municipalities / Autonomous Regions covered by BJO are Beijing, Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia, Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai and Xizang.